'D��NER SERMAYE KAYNAKLARINDAN YAPILACAK ��HALELERDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA ��L����K��N SA��LIK BAKANLI��I GENELGES��' İçin Arama Sonuçları