ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/2)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan on meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1 Çoban (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Baskı Sonrası Birim Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Kırım Katlama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Sert Kapak Takma Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Sıvama Taslama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Spiral Ciltleme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Sürekli Form Harman Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Aile Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9 Performans Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

 

Ekleri için tıklayınız