ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-24/12/2020-31344)(1)

Bu Yönetmeliğin amacı; ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 17.nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3-  (Değişik:RG-29/12/2022-32058)(3)

Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır:

MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ

ÜCRETİ

 

(TL/Adet)

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)

4 TL

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

5 TL

1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)

3 TL

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre - 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)

3 TL

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre - 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)

3 TL

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

4 TL

1.3 Tek Parçalı veya Katlanabilir Uzunluk Ölçüleri (1 metre – 2 metre)

4 TL

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1 Yağ Ölçekleri

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)

4 TL

2.1.2 Hacmi 2 litre - 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)

7 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar

17 TL

2.2 Ölçü Kapları (Akaryakıtlar için)

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)

27 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar

43 TL

2.2.3 Hacmi 50 litre - 100 litre olanlar (100 litre dâhil)

72 TL

2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar

144 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)

6 TL

2.3.2 Hacmi 10 litre - 50 litre olanlar (50 litre dâhil)

7 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar

11 TL

3 ŞİŞELER

3.1 Beher Kalıp İçin

2.142 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

7 TL

4.1.2 100 gram - 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)

11 TL

4.1.3 10 kilogram - 20 kilogram olanlar

15 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

21 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)

7 TL

4.2.2 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

15 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar

26 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar

63 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar

105 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)

21 TL

4.3.2 200 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

26 TL

4.3.3 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

31 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

53 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

27 TL

4.4.2 100 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

31 TL

4.4.3 2 kilogram - 10 kilograma kadar olanlar

37 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)

53 TL

4.5 Karat Kütleler

153 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)

271 TL

(Kütle setlerinin muayene müracaatı set içindeki kütleler için ayrı ayrı yapılamaz)

 

5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

312 TL

5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

250 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri (Mekanik- Elektronik)

5.3.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar (5 kilogram dâhil)

125 TL

5.3.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arasında olanlar (50 kilogram dâhil)

187 TL

5.3.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil)

219 TL

5.3.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil)

250 TL

5.3.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2000 kilogram arasında olanlar (2000 kilogram dâhil)

312 TL

5.3.6 Maksimum kapasitesi 2000 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar (12.000 kilogram dâhil)

2.098 TL

5.3.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arası olanlar (30.000 kilogram dâhil)

2.645 TL

5.3.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogram - 80.000 kilogram arası olanlar (80.000 kilogram dâhil)

3.801 TL

5.3.9 Maksimum kapasitesi 80.000 kilogramın üzerinde olanlar

4.743 TL

6 OTOMATİK TARTI ALETLERİ

6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri

936 TL

6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri

1.248 TL

6.3 Kesintili toplayıcılar

1.248 TL

6.4 Sürekli toplayıcılar

1.560 TL

6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü)

1.560 TL

7 HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARI)

2.645 TL

8 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR

67 TL

9 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)

48 TL

10 HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ

10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)

37 TL

10.2 2 kilogramdan fazla olanlar

55 TL

11 GAZ SAYAÇLARI

11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)

37 TL

11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar

46 TL

11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar

72 TL

11.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar

105 TL

11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar

133 TL

11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar

161 TL

11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar

170 TL

11.8 G10000 ve üstü sayaçlar

298 TL

11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları

41 TL

11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları

209 TL

12 SU SAYAÇLARI

12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

7 TL

12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar (50 m3/h dâhil)

15 TL

12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar (100 m3/h dâhil)

31 TL

12.4  Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e  kadar olan ön ödemeli su sayaçları (10 m3/h dâhil)

21 TL

12.5 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’den fazla olan ön ödemeli su sayaçları

41 TL

13 AREOMETRELER

26 TL

14 ELEKTRİK SAYAÇLARI

14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları

21 TL

14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları

26 TL

14.3 Reaktif elektrik enerji ölçümü yapan mekanik elektrik sayaçları

26 TL

14.4 Tek fazlı elektronik elektrik sayaçları

21 TL

14.5 Üç fazlı elektronik elektrik sayaçları

26 TL

14.6 Aktif ve reaktif elektrik enerji ölçümü yapan elektronik elektrik sayaçları

161 TL

15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

15.1 Akım Transformatörleri

15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri

19 TL

15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri

192 TL

15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri

284 TL

15.2 Gerilim Transformatörleri

15.2.1 Primer 1200 Volt’a kadar olan transformatörler (1200 Volt dâhil)

48 TL

15.2.2 Primer 1200 Volt - 36000 Volt arası olan transformatörler (36000 Volt dâhil)

192 TL

15.2.3 Primer 36000 Volt’tan yukarı olan transformatörler

951 TL

16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

16.1 Taksimetre

250 TL

16.2 Naklimetre

77 TL

17 SU SATIŞ POMPALARI

101 TL

18 SU HARİCİNDEKİ SIVILARIN MİKTARLARINI SÜREKLİ VE DİNAMİK ÖLÇEN ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI (AKARYAKIT, LPG, ADBLUE, SÜT ve DİĞER ÖLÇME SİSTEMLERİ/SAYAÇLARI)

18.1 Maksimum Akış Kapasitesi  (Qmax)130 L/min  veya 100 kg/min’e kadar olan (130L/min, 100kg/min dahil)

225 TL

18.2 Maksimum Akış Kapasitesi  (Qmax)750 L/min  veya 550 kg/min’e kadar olan (750L/min, 550kg/min dahil)

355 TL

18.3 Maksimum Akış Kapasitesi  750 L/min veya 550kg/min’den büyük olanlar

675 TL

19 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI

355 TL

20 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR

60 TL

21 TAMİR VE AYAR İSTASYONLARI

21.1 Elektrik Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

21.1.1 Monofaze sayaçlar

593 TL

21.1.2 Trifaze sayaçlar

1.060 TL

21.1.3 Elektronik sayaçlar

1.230 TL

21.2 Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

21.2.1 Anma debisi Qn 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

509 TL

21.2.2 Anma debisi Qn 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar

721 TL

21.3 Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonları

1.358 TL

22 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER

48 TL

23 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI

23.1 Egzoz gazı analiz cihazı

350 TL

23.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı

210 TL

23.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından

oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)

560 TL

24 TAKOGRAF CİHAZLARI

311 TL

25 ISI SAYAÇLARI

25.1 Nominal çapı DN40’a kadar olan sayaçlar (DN40 dâhil)

227 TL

25.2 Nominal çapı DN40’tan büyük olan sayaçlar

305 TL

26 HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI

26.1 Ortalama Hız Ölçüm Donanımı Harici İçin

26.1.1 Saha Muayenesi              

3.517 TL

26.1.2 Saha Harici Muayene    

2.010 TL

26.2 Ortalama Hız Ölçüm Donanımları İçin

26.2.1 Genel Muayene   

3.517 TL

26.2.2 Donanım Muayenesi                         

1.325 TL

 

Genel Muayene ücreti, ortalama hız ölçüm donanımının koridor uzunluğunun ölçülmesi ve giriş ile çıkış kesimlerinin birlikte çalışabilirliğine ve ölçüm doğruluğuna ilişkin genel kontroller için alınacak ücrettir. Donanım Muayenesi ücreti ise çok şeritli ortalama hız ölçüm donanımlarında, Genel Muayene ücretine ilave olarak koridor giriş ve çıkışındaki her bir şeritte bulunan donanımların münferit kontrolleri için ayrı ayrı alınacak ücrettir.

Uygulanacak indirim oranları

MADDE 3/A – (Ek:RG-22/1/2022-31727)

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının ilk, periyodik ve stok muayenesi için verilen başvuru beyannamesinde yer alan sayaç sayısının;

0-200 adedi için % 100’ü,

201-500 adedi için % 80’i,

501-1000 adedi için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır. Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip sayaçların bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır.

Muayene ücretlerinin tahsili

MADDE 4- (Değişik:RG-10/6/2017- 30092)

İlk, periyodik ve stok muayenesi Bakanlık tarafından yapılan ölçü ve ölçü aletleri ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları sahipleri veya ilgililerinin müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuz bilgilerini içerecek şekilde elektronik başvuru yapmaları zorunludur. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene ve damgalama ücretleri, söz konusu sayaçların tamir ve ayar istasyonlarındaki muayeneleri aşamasında yatırılabilir.

(Ek fıkra:RG-27/12/2019-30991)(1) Servisler tarafından yapılacak muayenelerden alınacak ücretler ilgili mevzuatına göre servislere ödenecek olup, 3 üncü maddede belirtilen ücretlere ilave olarak KDV (Katma Değer Vergisi) eklenecektir. 

 (Ek fıkra:RG-24/12/2021-31699)(2) Özel damga yetkisi almış imalatçılar, her ayın sonunda o ay içerisinde muayene ve damgasını yaptığı ölçü ve ölçü aletleri için geçerli olan muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırırlar. Bu imalatçılar, muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu, muayene ve damgasını yaptığı ölçü aletlerine ilişkin bilgiler ile birlikte her ay bir önceki ayın bilgilerini içerecek şekilde aylık olarak il müdürlüğüne bildirir. Bu fıkraya aykırı hareket edenler hakkında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-24/12/2020-31344) (Mülga:RG-22/1/2022-31727)

Yürürlük

Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 6- (Değişik:RG-24/12/2020-31344)(1)  

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

____________

(1) Bu değişiklik  1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik  1/1/2022  tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik  1/1/2023  tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/2/1989

20074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

28/12/2011

28156

2.

2/2/2012

28192

3.

13/3/2012

28232

4.

14/12/2012

28497

5.

10/12/2013

28847

6.

24/12/2014

29215

7.

27/12/2015

29575

8.

29/12/2016

29933

9.

10/6/2017

30092

10.

20/12/2017

30276

11.

26/12/2018

30637

12.

27/12/2019

30991

13.

24/12/2020

31344

14.

24/12/2021

31699

15.

22/1/2022

31727

16.

29/12/2022

32058