TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY NASBEDİLENLERE VERİLECEK GİYECEK VE TEÇHİZAT HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MAKSAT:

Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Astsubay nasbedilenlere, 20 Ağustos 1971 tarih ve 1468 sayılı Kanunun birinci maddesinde verilmesi öngörülen giyecek ve teçhizatın, cins-miktar-veriliş şekli-sarfı ve konuyla ilgili diğer hususları tespit etmektedir.

 

KAPSAM:

Madde 2 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) 20 Ağustos 1971 tarihinden itibaren astsubay nasbedilenleri kapsar.

 

TARİFLER:

Madde 3 - Yönetmelikte geçen Astsubay deyimi 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 3 ncü maddesi (a) fıkrasının 3 ncü bendinde tarif edildiği gibidir.

 

ESASLAR:

Madde 4 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma dahil) öğretim yaparak okullarını başarı ile bitirip Astsubay nasbedilenlere mensup oldukları okullarınca bir defaya mahsus olmak üzere ekli tabloda cins ve miktarı yazılı giyecek ve teçhizat verilir.

 

ŞEKİL VE VASIF:

Madde 5 - Ek tabloda gösterilen giyecekler Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirle şekil ve vasıflara uygun olarak sağlanır. Bu istihkaklar aynen verilir. Para olarak verilmez.

 

İSTİHKAK KAYDI:

Madde 6 - Astsubay nasbedildikten sonra birlik ve kurumlara atananlara 4 ncü madde uyarınca verilen giyecek ve teçhizatın cins-miktar ve veriliş tarihleri ile verilmiyenlerin sebep, cins ve miktarı okullarınca muhassesat ilmuhaberlerine (İstihkak ilmuhaberlerine veya istihkak kartlarına) yazılır. Mezkur ilmuhaber veya istihkak kartlarından verilmediği saptanan istihkaklar birlik ve kurumlarınca astsubayların mezun oldukları okul komutanlıklarından istenir.

 

İSTİHKAK LİSTELERİNE İLAVE:

Madde 7 - Tabloda gösterilen giyecek ve teçhizat, halen her kuvvette uygulanmakta olan istihkak veya tahsis listelerinin ilgili bölümlerine Kuvvet Komutanlıklarınca eklenir.

 

DAĞITIM ŞEKLİ:

Madde 8 - Tabloda gösterilen giyecek ve teçhizat ilgili mal saymanlıklarınca hak sahiplerine imza karşılığı ve altı bağlı oldukları Komutanlıklarca onaylanmış dağıtım çizelgeleriyle dağıtılır. Dağıtımın yapılmasıyla birlikte kati masraf yapılır.

Muhasebeleri de bu konularla ilgili mevcut tüzük, yönetmelik ve özel talimatlar hükümlerine göre yürütülür.

Geçici madde: Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihe kadar geçen sürede astsubay nasbedilerek okullarından ayrılmış olanların istihkakları, atandıkları Birlik ve kurumlarca hazırlanacak isim çizelgeleriyle bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ikmal teşkillerinden istenir. İkmal teşkillerinin vereceği tertip emirleri ile istihkaklar hak sahiplerinin bulundukları birlik ve kurumlara gönderilir.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

 


 

 

EK TABLO

Sıra

No.

C i n s i

Miktarı

Açıklama

1.

Elbise (Gündelik) yazlık (Şapka dahil)

1 Tk.

Dz.K.lerinde pamuklu beyaz kumaş

2.

Elbise (Gündelik) kışlık (Şapka dahil)

1 Tk.

 

3.

Yazlık Büro elbisesi (Kısa kollu pamuklu beyaz kumaştan)

1 Tk.

Yalnız Deniz K.lerinde verilir.

4.

İskarpin (Yazlık)

1 Çift

 

5.

İskarpin (Kışlık)

1 Çift

 

6.

Gömlek

2 Adet

 

7.

Kravat

2 Adet

 

8.

Deri eldiven

1 Çift

 

9.

Kaput veya trençkot veya pardesü (Çift önlü)

1 adet

 

10.

Portatif karyola

1 Adet

Dz.K.lerinde verilmez.

11.

Battaniye

1 Adet

Dz.K.lerinde verilmez.

12.

Hurç

1 Adet

Dz.K.lerinde verilmez.

13.

Bavul (Deri veya plastik)

1 adet