YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                    : 7100

Kabul Tarihi                           : 22/2/2018

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 6/3/2018          Sayı  : 30352

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 57

 

MADDE 1- (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 2 ila 11- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 12-  (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri  Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 13 ila 15- (11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 16 ila 19- (11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 20 ila 23- (25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 24 ila 26- (11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 27- (9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 28 ila 30- (2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)


MADDE 31 ve 32- (13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 33- (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 34- (1)  Mevzuatta “yardımcı doçent”e yapılmış olan atıflar “doktor öğretim üyesi”ne, “okutman”, “uzman”, “çevirici”, “eğitim öğretim planlamacısı”na yapılmış olan atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır.

(2) Uzman, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ders görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.

 

MADDE 35- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 36- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.