10083

 

İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ HAKKINDA KANUN

 

 

            Kanun Numarası            : 5649

          Kabul Tarihi                   : 4/5/2007

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :  10/5/2007   Sayı : 26518

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip :  5  Cilt : 46 Sayfa:

 

 

             MADDE 1 – (1) Her yıl 12 Mart, İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günüdür. Anılan günde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil kuruluşların iştiraki ile anma törenleri düzenlenir.

             MADDE 2 – (1) İstiklal Marşının kabul edildiği günü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma törenleri ile ilgili yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.

            GEÇİCİ MADDE 1- (Ek:24/12/2020-7261/34 md.)

(1) 2021 yılı, İstiklal Marşı yılıdır. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından, İstiklal Marşının anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşının kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


10084

 5649 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

                                              

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5649 sayılı Kanunun Değiştirilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

7261

Geçici Madde 1

30/12/2020