1957

 

 

TOPRAK BAYRAMI KANUNU

 

 

          Kanun Numarası               : 4760

          Kabul Tarihi                      : 15/6/1945

          Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 16/6/1945   Sayı : 6033

          Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 3   Cilt : 26   Sayfa : 1198

 

             Madde 1 – Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır.

             Madde 2 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.