1423

 

KEMAL ÖZ ADLI CÜMHUR REİSİMİZE VERİLEN SOY ADI

HAKKINDA KANUN

 

 

          Kanun Numarası              : 2587

          Kabul Tarihi                     : 24/11/1934

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 27/11/1934,   Sayı : 2865

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3,   Cilt : 16,   Sayfa : 4

 

 

 

             Madde 1 – KEMAL öz adlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmiştir.

             Madde 2 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

             Madde 3 – Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.