EK 1

 

İşlenmiş Tahıl Bazlı Ek Gıdaların Temel Bileşimi

 

Besin ögeleri ile ilgili hükümler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler içindir.

 

1-       Tahıl Miktarı

 

İşlenmiş tahıl bazlı ek gıdalar, esas olarak bir veya birden fazla öğütülmüş tahıllardan ve/veya baklagiller ve/veya kök ve/veya gövdelerinde nişasta içeren bitkilerden oluşur.

 

Tahıllar ve/veya baklagiller ve/veya kök ve/veya gövdelerinde nişasta içeren bitkilerin miktarı ağırlık baz alındığında, son karışımın kuru ağırlığının  % 25’inden az olmamalıdır.

 

2-       Enerji Miktarı

 

İşlenmiş tahıl bazlı ek gıdaların enerjisi 0,8 kcal/g (3,3 kJ/g)’dan az olmamalıdır.

 

3-       Protein

 

3.1-   Madde 5(a)2 ve (a)4’de belirtilen ürünlerin protein içeriği 5,5 g/100 kcal (1,3 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

3.2-   Madde 5(a)2’de belirtilen ürünlere eklenen protein içeriği 2 g/100 kcal (0,48 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

3.3-   Madde 5(a)4’de belirtilen, yüksek proteinli gıdaların eklenmesi ile üretilen ve bu şekilde beyan edilen  bisküvilerde, eklenen protein içeriği 1,5 g/100 kcal (0,36 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

3.4-   Eklenen proteinin kimyasal indeksi referans proteinin (EK-9’da tanımlanan kazeine göre) en az % 80’ine eşit olmalı veya karışımdaki proteinin protein enerji oranı (PER) referans proteinin en az % 70’ine eşit olmalıdır. Bütün durumlarda amino asitlerin eklenmesine, sadece  protein karışımının besin değerinin arttırılması amacıyla ve yalnızca bu amaç için gerekli olan miktarlarda izin verilir. 

 

4- Karbonhidratlar

 

4.1-   Madde 5(a)1 ve (a)4’de belirtilen ürünlere, sakaroz, fruktoz, glukoz şurubu veya bal eklendiği takdirde;

 

- Eklenen karbonhidrat içeriği 7,5 g/100 kcal (1,8 g/100 kJ)’ü geçmemelidir.

 

- Eklenen fruktoz içeriği 3,75 g/100 kcal (0,9 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

4.2-   Madde 5(a)2’de belirtilen ürünlere sakaroz, fruktoz, glukoz şurubu veya bal eklendiği takdirde;

 

- Eklenen karbonhidrat içeriği 5 g/100 kcal (1,2 g/100 kJ)’ü geçmemelidir.

 

- Eklenen fruktoz içeriği 2,5 g/100 kcal (0,6 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

5- Yağlar

 

5.1-   Madde 5(a)1 ve (a)4’de belirtilen ürünlerin yağ içeriği 3,3 g/100 kcal (0,8 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

5.2-   Madde 5(a)2’de belirtilen ürünlerin yağ içeriği 4,5 g/100 kcal (1,1 g/100 kJ)’ü geçmemelidir. Eğer yağ içeriği 3,3 g/100 kcal (0,8 g/100 kJ)’den fazla olursa:

 

a)       Laurik asit içeriği toplam yağ içeriğinin % 15’ini geçmemelidir,

 

b)       Miristik asit içeriği toplam yağ içeriğinin % 15’ini geçmemelidir,

 

c)       Linoleik asit miktarı (gliseritler formunda = linoleatlar) 300 mg/100 kcal (70 mg/100 kJ)’den az ve 1200 mg/100 kcal (285 mg/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

6- Mineraller

 

6.1-   Sodyum

 

- Sodyum tuzları, işlenmiş tahıl bazlı ek gıdalara sadece teknolojik amaçlarla eklenebilir,

 

- İşlenmiş tahıl bazlı ek gıdaların sodyum içeriği 100 mg/100 kcal (25 mg/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

6.2-   Kalsiyum

 

6.2.1-          Madde 5(a)2’de belirtilen ürünlerde kalsiyum içeriği 80 mg/100 kcal (20 mg/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

6.2.2-          Madde 5(a)4’de belirtilen  süt ilavesi ile üretilmiş (sütlü bisküviler) ve bu şekilde satışa sunulan ürünlerde kalsiyum içeriği 50 mg/100 kcal (12 mg/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

7-       Vitaminler

 

7.1-   İşlenmiş tahıl bazlı ek gıdalarda tiamin (B1 vitamini) içeriği 100 mg/100 kcal (25 mg/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

7.2-   Madde 5(a)2’de belirtilen ürünler için aşağıdaki limitlere uyulmalıdır.

 

 

 

100 kJ’de

100 kcal’de

En az

En çok

En az

En çok

A vitamini (mg RE)*

 

14

43

60

180

D vitamini (mg)**

 

      0,25

      0,75

 1

   3

 

* RE = Tüm trans retinol eşdeğerleri

** Kolekalsiferol formunda, 10 mg = 400 IU D Vitamini

 

 

 

Bu limitler, eğer A ve D vitaminleri ekleniyorsa Madde 5(a)1, (a)3 ve (a)4’de belirtilen ürünler için de geçerlidir.

 

               


                8- Vitamin, Mineral ve İz Element Eklendiğinde Bulunabilecek Maksimum Miktarları

 

                Aşağıda belirtilen besin ögeleri gereksinmesi ile ilgili hükümler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler içindir. Ancak potasyum ve kalsiyum için ise besin ögeleri gereksinmesi ürünün satışa sunulduğu şekliyle geçerlidir.

 

 

Besin Ögesi

100 kcal’de en çok

 

A vitamini (mg RE)

180

E vitamini (mg α-TE) (1)

   3

D vitamini (mg)

   3

C vitamini (mg)

              12,5/25 (2)

Tiamin (mg)

       0,5

Riboflavin (mg)

       0,4

Niasin (mg NE) (3)

      4,5

B6 vitamini (mg)

       0,35

Folik asit (mg)

50

B12 vitamini (mg)

      0,35

Pantotenik asit (mg)

   1,5

Biyotin (mg)

                                      10

Potasyum (mg)

160

Kalsiyum (mg)

                  80/180 (4)/100 (5)

Magnezyum (mg)

 40

Demir (mg)

  3

Çinko (mg)

  2

Bakır (mg)

40

İyot (mg)

35

Mangan (mg)

      0,6

 

(1): α-TE = d-α- tokoferol

(2): Demir ile zenginleştirilen ürünlere ait limit

(3): NE = Niyasin eşdeğeri = mg Nikotinik asit + mg triptofan / 60

(4): Madde 5(a)1 ve (a)2’de belirtilen ürünlere ait limit

(5): Madde 5(a)4’de belirtilen ürünlere ait limit

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK 2

 

Tahıl Bazlı Olmayan Ek Gıdaların Temel Bileşimi

 

Besin ögeleri ile ilgili hükümler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler içindir.

 

1-       Protein

 

1.1-   Eğer et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı, ürünün isminde tek bileşen olarak belirtiliyorsa;

 

- Belirtilen et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı toplamı, toplam ürün ağırlığının % 40’ından az olmamalıdır,

 

- Et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağının her biri, toplam belirtilen protein kaynaklarının ağırlıkça en az  % 25’ini oluşturmalıdır;

 

- Belirtilen  kaynaklardan sağlanacak toplam protein içeriği 7 g/100 kcal (1,7 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

1.2-   Ürün bir yemek olarak sunulsun veya sunulmasın eğer et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı tek başına veya bunların bir karışımı halinde, ürünün adında birinci sırada yer alıyorsa bu durumda;

 

- Kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı toplamı, toplam ürün ağırlığının % 10’undan az olmamalıdır,

 

-Et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağının her biri toplam belirtilen protein kaynaklarının ağırlıkça en az % 25’ini oluşturmalıdır,

 

- Belirtilen kaynaklardan sağlanan protein içeriği 4 g/100 kcal (1 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

1.3-   Ürün bir yemek olarak sunulsun veya sunulmasın eğer et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı  tek başına veya bunların bir karışımı halinde fakat ürünün adında birinci sırada yer almıyorsa bu durumda;

 

- Belirtilen et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı toplamı, toplam ürün ağırlığının % 8’inden az olmamalıdır,

 

- Et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağının her biri, toplam belirtilen protein kaynaklarının ağırlıkça en az  % 25’ini oluşturmalıdır,

 

- Belirtilen  kaynaklardan sağlanacak  protein içeriği 2,2 g/100 kcal (0,5 g/100 kJ)’den az olmamalıdır,

 

- Üründeki bütün kaynaklardan gelen toplam protein içeriği 3 g/100 kcal (0,7 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

1.3.a- Ürün yemek olarak sunulsun veya sunulmasın, eğer peynir gıda bileşeni olarak bir ürün içindeki diğer bileşenler ile birlikte beyan ediliyorsa;

 

- Süt ve süt ürünü kaynaklarından sağlanan protein içeriği 2,2 g/100 kcal (0,5 g/100 kJ)’den az olmamalıdır,

 

- Üründeki bütün kaynaklardan sağlanan toplam protein içeriği 3 g/100 kcal (0,7 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

1.4-   Eğer ürün etiketinde et, kümes hayvanları, balık veya diğer geleneksel protein kaynağı belirtilmeksizin,  bir yemek olarak sunuluyorsa;

 

- Üründeki bütün kaynaklardan gelen toplam protein içeriği 3 g/100 kcal (0,7 g/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

1.4.a- Yemeklerde kullanılan soslar EK-2(1.1)’den (1.4)’e kadar olan bentlerdeki özelliklerden muaftır.

 

1.4.b- Tatlılarda, süt ve süt ürünleri tek bileşen veya ürünün isminde birinci sırada beyan ediliyorsa süt proteinleri içeriği 2,2 g/100 kcal’den az olmamalıdır. Diğer bütün tatlılar EK-2(1.1)’den (1.4)’e kadar olan bentlerdeki özelliklerden muaftır.

 

1.5-   Amino asitlerin eklenmesine, sadece  mevcut proteinin besin değerini artırmak amacıyla ve yalnızca bu amaç için gerekli olan miktarlarda izin verilir. 

 

2-       Karbonhidratlar

 

Meyve ve sebze suları ve bunların nektarlarında, meyve püre ve/veya pulpu ve tatlılarında veya pudinglerinde bulunan toplam karbonhidrat içeriği en fazla;

 

- sebze suları ve sebze bazlı içeceklerde 10 g/100 mL,

 

- meyve suları, nektarları ve meyve bazlı içeceklerde 15 g/100 mL,

 

- meyve püre ve/veya pulplarında 20 g/100 g 

- tatlı ve pudinglerde 25 g/100 g,

 

- diğer süt bazlı olmayan içeceklerde 5 g/100 g

 

olmalıdır.

 

3-       Yağ

 

3.1-   EK-2(1.1)’de belirtilen ürünler için eğer et veya peynir tek bileşen veya ürünün isminde birinci sırada yer alıyor ise;

 

- Üründeki bütün kaynaklardan gelen toplam yağ içeriği 6 g/100 kcal (1,4 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

3.2-   Diğer bütün ürünler için;

 

- Üründeki bütün kaynaklardan gelen toplam yağ içeriği 4,5 g/100 kcal (1,1 g/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

4-       Sodyum

 

4.1-   Son ürünün sodyum içeriği 200 mg/100 kcal (48 mg/100 kJ) veya 200 mg/100 g’dan fazla olmamalıdır. Buna rağmen eğer peynir, ürünün isminde yer alan tek bileşen ise ürünün sodyum içeriği 300 mg/100 kcal (70 mg/100 kJ)’den fazla olmamalıdır.

 

4.2-   Sodyum tuzları teknolojik amaçlar dışında meyve bazlı ürünlere, tatlılara ve pudinglere eklenemez.

 

5-       Vitaminler

 

C vitamini

Bir meyve suyunda, nektarda veya sebze suyunda  son üründeki C vitamini içeriği 25 mg/100 kcal (6 mg/100 kJ) veya 25 mg/100 g’dan az olmamalıdır.

 

A vitamini

Sebze sularında son üründeki A vitamini içeriği 100 mg RE*/100 kcal (25 mg RE/100 kJ)’den az olmamalıdır.

 

A vitamini, diğer tahıl bazlı olmayan ek gıdalara eklenemez.

 

D vitamini

D vitamini, tahıl bazlı olmayan ek gıdalara eklenemez.

 

* RE = Tüm trans retinol eşdeğerleri

               

 

6- Vitamin, Mineral ve İz Element Eklendiğinde Bulunabilecek Maksimum Miktarları

 

                Aşağıda belirtilen besin ögeleri gereksinmesi ile ilgili hükümler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler içindir. Ancak potasyum ve kalsiyum için ise besin ögeleri gereksinmesi ürünün satışa sunulduğu şekliyle geçerlidir.

 

 

Besin Ögesi

100 kcal’de en çok

 

A vitamini (µg RE)

180 (1)

E vitamini (mg α-TE)

   3

C vitamini (mg)

              12,5/25(2)/125(3)

Tiamin (mg)

       0,25

Riboflavin (mg)

    0,4

Niasin (mg NE)

    4,5

B6 vitamini (mg)

      0,35

Folik asit (µg)

50

B12 vitamini (µg)

       0,35

Pantotenik asit (mg)

     1,5

Biyotin (µg)

10

Potasyum (mg)

160

Kalsiyum (mg)

  80

Magnezyum (mg)

 40

Demir (mg)

  3

Çinko (mg)

   2

Bakır (µg)

40

İyot (µg )

35

Mangan (mg)

      0,6

 

(1): EK-2 Madde 5’e göre

(2): Demir ile zenginleştirilen ürünlere ait limit

(3): Meyve bazlı yemekler, meyve suları, nektarları ve sebze sularına ait limit

 

                                                                                                             


EK 3

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarına Eklenebilecek Besin Ögeleri

 

1- Vitaminler

 

 

 

A VİTAMİNİ

 

Retinil asetat

 

Retinil palmitat

 

Beta-karoten

 

Retinol

 

 

 

D VİTAMİNİ

 

D2 Vitamini (ergokalsiferol)

 

D3 Vitamini (kolekalsiferol)

 

 

 

B1 VİTAMİNİ

 

Tiamin hidroklorür

 

Tiamin mononitrat

 

 

 

B2 VİTAMİNİ

 

Riboflavin

 

Riboflavin-5’-fosfat,sodyum

 

 

 

NİASİN

 

Nikotinamid

 

Nikotinik asit

 

 

 

B6 VİTAMİNİ

 

Pridoksin hidroklorür

 

Pridoksin-5’-fosfat

 

Pridoksin dipalmitat

 

 

 

FOLAT

 

Folik asit

 

 

 

PANTOTENİK ASİT

 

D-pantotenat, kalsiyum

 

D-pantotenat, sodyum

 

Dekspantenol

 

 

 

B12 VİTAMİNİ

 

Siyanokobalamin

 

Hidroksokobalamin

 

 

 

BİOTİN

 

D-biotin

 

 

 

C VİTAMİNİ

 

L-askorbik asit

 

Sodyum L-askorbat

 

Kalsiyum L-askorbat

 

6-palmitil-L-askorbik asit (askorbil palmitat)

 

Potasyum askorbat

 

 

 

E VİTAMİNİ

 

D-alfa tokoferol

 

DL-alfa tokoferol

 

D-alfa tokoferol asetat

 

DL-alfa tokoferol asetat

 

 

 

K VİTAMİNİ

 

Filokuinon (Fitomenadyon)

 

2- Mineraller ve İz Elementler

 

KALSİYUM (Ca)

Kalsiyum karbonat

Kalsiyum klorür

Sitrik asidin kalsiyum tuzları

Kalsiyum glukonat

Kalsiyum gliserofosfat

Kalsiyum laktat

Ortofosforik asidin kalsiyum tuzları

Kalsiyum hidroksit

Kalsiyum oksit

 

MAGNEZYUM (Mg)        

Magnezyum karbonat

Magnezyum klorür

Magnezyum oksit

Ortofosforik asidin magnezyum tuzları

Magnezyum sülfat

Magnezyum glukonat

Magnezyum hidroksit

Sitrik asidin magnezyum tuzları

Magnezyum gliserofosfat

Magnezyum laktat

 

DEMİR (Fe)

Demir-II sitrat

Demir-II glukonat

Demir-II laktat

Demir-II sülfat

Demir-III amonyum sitrat

Demir-II fumarat

Demir-III difosfat (Demir-III pirofosfat)

Demir-III sakarat

Sodyum demir-III difosfat

Demir-II karbonat

Elemental demir (karbonil+elektrolitik+hidrojen indirgenmiş)

 

BAKIR (Cu)

Bakır (II) sitrat

Bakır(II)  glukonat

Bakır (II) sülfat

Bakır-lizin kompleksi

Bakır (II) karbonat

 

İYOT (I)

Potasyum iyodür

Sodyum iyodür

Potasyum iyodat

Sodyum iyodat

 

ÇİNKO (Zn)

Çinko asetat

Çinko klorür

Çinko laktat

Çinko sülfat

Çinko sitrat

Çinko glukonat

Çinko oksit


 

MANGAN (Mn)

Mangan karbonat

Mangan klorür

Mangan sitrat

Mangan sülfat

Mangan glukonat

Mangan gliserofosfat

 

POTASYUM (K)

Potasyum klorür

Sitrik asidin potasyum tuzları

Potasyum glukonat

Potasyum laktat

Potasyum gliserofosfat

 

3- Amino Asitler

 

L-arjinin ve L-arjinin hidroklorür

L-sistin ve L-sistin hidroklorür

L-histidin ve L-histidin hidroklorür

L-izolösin ve L-izolösin hidroklorür

L-lösin ve L-lösin hidroklorür

L-lizin ve L-lizin hidroklorür

L-sistein ve  L-sistein hidroklorür

L-metionin

L-fenilalanin

L-treonin

L-triptofan

L-tirosin

L-valin

 

4- Diğerleri

 

Kolin

Kolin klorür

Kolin sitrat

Kolin bitartarat

İnositol

L-karnitin

L-karnitin hidroklorür

 

 


EK 4

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarında Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri

 

 

Pestisit veya Pestisit Metaboliti

Maksimum Kalıntı Limiti (mg/kg)

 

Cadusafos

 

0,006

Demeton-S-methyl/demeton-S-methyl sulfone/oxydemeton-methyl

(tek başına veya birlikte demeton-S-methyl olarak ifade edilir)

 

0,006

Ethoprophos

 

0,008

Fipronil (fipronil ve fipronil-desulfinyl toplamı fipronil olarak ifade edilir)

 

0,004

Propineb/propylenethiourea (propinep ve propylenethiourea toplamı)

 

0,006

 

 
 
 

EK 5

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaların Üretiminde Kullanılacak Tarımsal Ürünlerde

Kullanılmaması Gereken Pestisitler

 

 

Kimyasal İsim (Kalıntı Tanımı)

 

 

Disulfoton (disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone’un toplamı disulfoton olarak ifade edilir)

Fensulfothion (fensulfothion, fensulfothion oksijen analogları ve bunların sulfonlarının toplamı

fensulfothion olarak ifade edilir)

Fentin, triphenyltin katyonu olarak ifade edilir

Haloxytop (haloxyfop, haloxyfop tuzları ve haloxyfop konjuge esterlerinin toplamı haloxyfop olarak ifade edilir)

Heptachlor ve trans-heptachlor epoxide, heptachlor olarak ifade edilir

Hexachlorobenzene

Nitrofen

Omethoate

Terbufos (terbufos, terbufos sulfoxide ve terbufos sulfone’un toplamı terbufos olarak ifade edilir)

Aldrin ve dieldrin, dieldrin olarak ifade edilir

Endrin

 


EK 6

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarında Kullanılabilecek Aroma Maddeleri

 

 

Aroma Maddesi

En çok

Vanilya ekstraktı

GMP

Etil vanilin

7 mg/100g tüketilen miktarda

Vanilin  

7 mg/100g tüketilen miktarda

 

                                                              


EK 7 (Mülga.R.G.-6/2/2009-27133)

 


EK 8

 

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları İçin Beslenme Referans Değerleri

 

 

Besin Ögesi

 

Beslenme Referans Değeri

A vitamini (µg)    

400

D vitamini (µg)    

 10

C vitamini (mg)

 25

Tiamin (mg)         

     0,5

Riboflavin (mg)

     0,8

Niasin eşdeğeri (mg)          

  9

B6 vitamini (mg)                  

     0,7

Folat (µg)             

                         100

B12 vitamini (µg)  

      0,7

Kalsiyum (mg)     

400

Demir (mg)

   6

Çinko (mg)

   4

İyot (µg)               

 70

Selenyum (µg)

 10

Bakır (mg)

 

     0,4

 

 

 
EK 9

 

Kazeinin Amino Asit Bileşimi

 

 

Amino Asit

 

Kazein    (g/100 g protein)

Arjinin

3,7

Sistin     

0,3

Histidin 

2,9

İzolösin 

5,4

Lösin

9,5

Lizin      

8,1

Metionin              

2,8

Fenilalanin           

5,2

Treonin

4,7

Triptofan

1,6

Tirozin

5,8

Valin

6,7