Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 09.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29679

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK

 KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2016 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları           

MADDE 2 – (1) 1/1/2016 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2017 tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 30.670,469 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 25.501,927 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2016 yılında uygulanacak

katsayılar

 

Yıllar

2016 yılında uygulanacak

katsayılar

 

Yıllar

2016 yılında uygulanacak

katsayılar

 1953 ve öncesi

2.177.848,361

 

1979

94.860,329

 

1998

     17,430

1954

1.964.431,699

 

1980

44.311,079

 

1999

     11,251

1955

1.739.763,555

 

1981

30.670,469

 

2000

6,804

1956

1.425.328,032

 

1982

25.501,927

 

2001

5,558

1957

1.246.898,725

 

1983

22.168,236

 

2002

3,358

1958

1.140.566,210

 

1984

17.735,296

 

2003

2,579

1959-1966

   968.876,037

 

1985

12.225,977

 

2004

2,224

1967

   879.000,565

 

1986

8.855,002

 

2005

1,992

1968

   806.871,997

 

1987

6.825,198

 

2006

1,879

1969

   768.621,007

 

1988

4.537,496

 

2007

1,676

1970

   717.333,663

 

1989

2.752,739

 

2008

1,574

1971

   645.378,308

 

1990

1.669,702

 

2009

1,437

1972

   546.959,581

 

1991

1.071,407

 

2010

1,402

1973

   483.843,200

 

1992

   643,386

 

2011

1,302

1974

   359.110,727

 

1993

   388,112

 

2012

1,324

1975

   286.370,586

 

1994

   232,530

 

2013

1,261

1976

   244.257,877

 

1995

   105,694

 

2014

1,154

1977

   179.165,762

 

1996

     58,560

 

2015

1,075

1978

   128.119,527

 

1997

     30,081

 

2016

1,000

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Sayfa