Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 26.12.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28863 (mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 EKLER:

EK-1    Figüran (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-2    Seslendirme Oyuncusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

EK-3    Oyuncu (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

EK-4    Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-5    Metal Kumlama İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-6    Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-7    Metal Yüzey Kaplamacı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-8    Taksi Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-9    Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-10  Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-11  Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-12 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-13  Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

EK-14  Asfalt Betonu Kazıma Makinesi Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-15  Distribütör Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-16  Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

EK-17  Hidrolog (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

EK-18  Kuyumcu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-19  Saat Tamircisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

EK-20  Anahtarcı (Çilingir) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

 

Eki için tıklayınız.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2013

28863 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

6/12/2018

30617 Mükerrer

2.

15/2/2019

30687 Mükerrer

3.

27/3/2019

30727 Mükerrer

4.

7/5/2019

30767 Mükerrer


Sayfa