Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 22.03.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28595

 

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2013-1)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunu duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Bu Tebliğ, Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No:237/B Bağlar/Diyarbakır adresinde yerleşik Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, uyumlaştırılmamış standartlardan ve/veya ulusal teknik onaylardan hangilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “009” kimlik kayıt numarası verilen Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler.

(2) “009” kimlik kayıt numarasının ek-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen “G” işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu “G” işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2013

28595

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/3/2016

29653

2.       

7/3/2017

30000

3.       

 

 

 

 

(Değişik:RG-14/3/2016-29653)  Ek-1

 

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN

GÖREVLENDİRME KAPSAMI

 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler (2)

Görevler

YOK

Beton

Sistem 1+ (1)

TS EN 206

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

 

(1) Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir.” hüküm gereğince bu ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

 

(2) TS EN 206 belgelendirmesi “TS EN 206: Beton - Özellik, performans, imalat ve uygunluk” standardının ve “TS 13515: TS EN 206’nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard”ın şartlarına göre yapılacaktır.

 

Sayfa