Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 22.09.1977 Resmî Gazete Sayısı: 16062

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞERİT ROZET YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-15 nci maddesi uyarınca Silahlı Kuvvetler mensuplarına çeşitli hizmet ve başarıları karşılığı verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslarını tespit ve başarıyı teşvik etmektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup general, amiral, subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile erbaş ve erleri kapsar.

Tanım:

Madde 3 - Şerit rozetler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hizmet yer ve seneleri ile başarılarını belirleyen, şekilleri Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunan renkli kumaştan yapılmış şerit sembollerdir.

Şerit Rozet Grupları:

Madde 4 - Şerit rozetler aşağıda belirtilen gruplar kapsamında yer almış olup ihtiyaç halinde Genelkurmay Başkanlığınca gerekli ilaveler yapılabilir.

a. Başarı şerit rozetleri,

b. Övünç şerit rozetleri,

c. Hizmet şerit rozetleri,

d. Komutanlık şerit rozetleri.

Zorunluluk:

Madde 5 - Hak edilmiyen şerit rozet takılamaz. Kendisine şerit rozet verilen kişinin bu rozeti usulüne uygun olarak takması zorunludur.

Bağlayıcılık:

Madde 6 - Şerit rozetle taltif edilmiş olmak, sicil amirlerini bağlayıcı nitelikte olmadığı gibi personele yükselmede bir hak vermez.

Yönerge:

Madde 7 - Şerit rozetlerin şekilleri ve boyutları, beratları, teklif formları, şerit rozetle taltif teklifinde bulunmaya ve şerit rozet vermeye yetkili komutanlık ve makamlar, verilme ve takılmasının usul ve esasları, şerit rozet grupları kapsamına giren şerit rozetlerle hak sahibi olabilme şartları, Yönetmeliğin genel uygulanmasıyle kuvvetlere göre özel uygulamaya ilişkin diğer ayrıntılar Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Yönergesinde gösterilir.

Yürürlük:

Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 9 - Bu Yönetmeliği Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Sayfa