Yazdır 
2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 26 NCI MADDESİNE BİR FIKRA İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME