Yazdır 
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN