Yazdır 
21/5/1986 TARİHLİ VE 3289 SAYILI BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN DEĞİŞİK 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN.