Yazdır 
SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN