Yazdır 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR OLAN 4268 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN.