Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri
        
Adı Konusu Resmî Gazete Tarihi Resmî Gazete Sayısı
2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ile İlgili 15.07.2018 30479
2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ile İlgili 24.07.2018 30488
2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 703 sayılı KHK ile Kaldırılan Kurul, Komisyon ve Komitelerin Görevlerinin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara Tevdi Edilmesi ile İlgili 02.08.2018 30497
2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin Belirlenmesi ile İlgili 03.08.2018 30498
2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bakanlık En Üst Yöneticisi ile İlgili 09.08.2018 30504
2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Olarak İlan Edilmesi ile İlgili 06.09.2018 30527
2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Açıktan ve Naklen Atamalar ile Özel Sınavla Yapılacak Personel Alımları Öncesi Cumhurbaşkanlığından İzin Alınması ile İlgili 12.09.2018 30533
2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Tasarruf İşlemleri ile İlgili 12.09.2018 30533
2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Binaları Standartları Rehberi ile İlgili 12.09.2018 30533
2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi KİT’lerin Görevlendirilmelerine İlişkin Karar Talepleri ile İlgili 12.09.2018 30533
2018/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bölünmüş Yolların Yapımı ile İlgili 22.09.2018 30543
2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 11.10.2018 30562
2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Başvuruların, İlk Başvuru Yerinde Süratli ve Doğru Sonuçlandırılması ile İlgili 12.10.2018 30563
2018/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ile İlgili 22.11.2018 30603
2018/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili 14.12.2018 30625
2018/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 27.12.2018 30638
2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 27.12.2018 30638
2019/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 04.01.2019 30645
2019/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu ile İlgili 14.02.2019 30686
2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 15.02.2019 30687
2019/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 19 Mayıs 1919 Tarihinin 100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 22.02.2019 30694
2019/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Küresel Grip Salgını (Pandemi) ile İlgili 13.04.2019 30744
2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 13.04.2019 30744
2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 27.04.2019 30757
2019/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile İlgili 01.05.2019 30761
2019/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile İlgili 11.05.2019 30771
2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 24.05.2019 30783
2019/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 01.06.2019 30791
2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 06.07.2019 30823
2019/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 06.07.2019 30823
2019/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2018/3 Sayılı Genelge 13.07.2019 30830
2019/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu 02.08.2019 30850
2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 16.08.2019 30860
2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 16.08.2019 30860
2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 16.08.2019 30860
2019/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili 18.09.2019 30892
2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 04.10.2019 30909
2019/21 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 10.10.2019 30914 Mükerrer
2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Eşgüdümü ile İlgili 17.10.2019 30921
2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 18.10.2019 30922
2019/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 07.11.2019 30941
2019/25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 12.11.2019 30946
2019/26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 12.11.2019 30946
2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili 07.12.2019 30971
2019/28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı ile İlgili 11.12.2019 30975
2019/29 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 24.12.2019 30988
2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 01.02.2020 31026
2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 13.03.2020 31067
2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 20.03.2020 31074
2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 22.03.2020 31076 Mükerrer