BUGÜN GÜNCELLENENLER

Mevzuat No Mevzuat Adı
7340 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI-INTERPOL ARASINDA 2021 YILINDA İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK 89. GENEL KURUL OTURUMU VE İCRA KOMİTESİ TOPLANTILARI İÇİN İMTİYAZLAR VE MUAFİYETLERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.10.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31640
7339 KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.10.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31640
7338 VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.10.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31640
7194 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.12.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30971
6802 GİDER VERGİLERİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 23.07.1956 Resmî Gazete Sayısı: 9362
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.06.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26205
5411 BANKACILIK KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 01.11.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25983
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 11.07.1964 Resmî Gazete Sayısı: 11751
4760 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.06.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24783
4633 2022 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 4633)
Cumhurbaşkanı Kararları Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.10.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31639
34330 SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.03.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31058
3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 02.11.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18563
23390 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 08.03.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30001
213 VERGİ USUL KANUNU
Kanunlar Tertip: 4 Resmî Gazete Tarihi: 10.01.1961 Resmî Gazete Sayısı: 10705
19834 HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.07.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29050
193 GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK)
Kanunlar Tertip: 4 Resmî Gazete Tarihi: 06.01.1961 Resmî Gazete Sayısı: 10700
17229 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
Tebliğler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.03.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28597
16419 TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28366
16022 BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kurum ve Kuruluş Yönetmelikleri Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 03.04.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28253
* Kanunlar Fihristinde yapılan aramada çıkan Kanunun Resmî Gazete tarihi veya sayısına tıklandığında yayımlandığı günün Resmî Gazetesine gider. Kanunun tüm değişikliklerinin işlendiği güncel metne ulaşılmak istenirse, Mevzuat Türü bölümünün altındaki Kanunlar butonundan arama yapılması gerekmektedir.
* Kanunlar Fihristinde yapılan aramada çıkan Kanunun Resmî Gazete tarihi veya sayısına tıklandığında yayımlandığı günün Resmî Gazetesine gider. Kanunun tüm değişikliklerinin işlendiği güncel metne ulaşılmak istenirse, Mevzuat Türü bölümünün altındaki Kanunlar butonundan arama yapılması gerekmektedir.