BUGÜN GÜNCELLENENLER

Mevzuat No Mevzuat Adı
926 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 10.08.1967 Resmî Gazete Sayısı: 12670
7417 DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31887
7394 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 15.04.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31810
7354 ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 14.02.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31750
6643 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 02.02.1956 Resmî Gazete Sayısı: 9223
657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 23.07.1965 Resmî Gazete Sayısı: 12056
6446 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.03.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28603
6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.04.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28275
6253 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28146
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 28.07.1953 Resmî Gazete Sayısı: 8469
6107 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 08.02.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27840
6102 TÜRK TİCARET KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 14.02.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27846
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27640
5809 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 10.11.2008 Resmî Gazete Sayısı: 27050
5602 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.03.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26469
5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.06.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26205
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26200
5434 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 17.06.1949 Resmî Gazete Sayısı: 7235
5431 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.11.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25997
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 07.07.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25868
5326 KABAHATLER KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25772
5275 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25685
4760 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.06.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24783
4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.04.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24721
4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 18.07.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24466
4538 EURO´NUN HUKUKİ ARAÇLARA ETKİSİ İLE AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.02.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23977
4536 DENİZLERDE VE YURT YÜZEYİNDE GÖRÜLEN PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.02.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23977
4528 D-8 ULUSLARARASI İCRA DİREKTÖRLÜĞÜNÜN TÜRKİYE DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 06.02.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23956
4505 SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 12.02.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23962
4502 TELGRAF VE TELEFON KANUNU,ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA,TELGRAF VE TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 29.01.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23948
4501 KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 21.01.2000 Resmî Gazete Sayısı: 23941
375 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hükmünde Kararnameler Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 30.06.1989 Resmî Gazete Sayısı: 20211
3628 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.05.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20508
3466 UZMAN JANDARMA KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 04.06.1988 Resmî Gazete Sayısı: 19832
3269 UZMAN ERBAŞ KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 25.03.1986 Resmî Gazete Sayısı: 19058
3194 İMAR KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 09.05.1985 Resmî Gazete Sayısı: 18749
2914 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 13.10.1983 Resmî Gazete Sayısı: 18190
2820 SİYASİ PARTİLER KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 24.04.1983 Resmî Gazete Sayısı: 18027
2802 HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 26.02.1983 Resmî Gazete Sayısı: 17971
2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 16.03.1982 Resmî Gazete Sayısı: 17635
2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 06.11.1981 Resmî Gazete Sayısı: 17506
2252 KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU.
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 27.06.1979 Resmî Gazete Sayısı: 16679
213 VERGİ USUL KANUNU
Kanunlar Tertip: 4 Resmî Gazete Tarihi: 10.01.1961 Resmî Gazete Sayısı: 10705
205 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU
Kanunlar Tertip: 4 Resmî Gazete Tarihi: 09.01.1961 Resmî Gazete Sayısı: 10702
1700 DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU
Kanunlar Tertip: 3 Resmî Gazete Tarihi: 19.06.1930 Resmî Gazete Sayısı: 1524
1512 NOTERLİK KANUNU.
Kanunlar Tertip: 5 Resmî Gazete Tarihi: 05.02.1972 Resmî Gazete Sayısı: 14090
* Kanunlar Fihristinde yapılan aramada çıkan Kanunun Resmî Gazete tarihi veya sayısına tıklandığında yayımlandığı günün Resmî Gazetesine gider. Kanunun tüm değişikliklerinin işlendiği güncel metne ulaşılmak istenirse, Mevzuat Türü bölümünün altındaki Kanunlar butonundan arama yapılması gerekmektedir.
* Kanunlar Fihristinde yapılan aramada çıkan Kanunun Resmî Gazete tarihi veya sayısına tıklandığında yayımlandığı günün Resmî Gazetesine gider. Kanunun tüm değişikliklerinin işlendiği güncel metne ulaşılmak istenirse, Mevzuat Türü bölümünün altındaki Kanunlar butonundan arama yapılması gerekmektedir.