Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29800

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/35)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (Ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere olarak adlandırılan suları,

c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanyasız olabilen, mapa ve tel bulunmayan, alttan büzülmeyen, büzmeye yarayacak herhangi bir düzeneği bulunmayan, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

e) Balık boyu: Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (Ek-1),

f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde Çankaya Burnu (40° 25.222' N - 26° 41.987' E) ile (40° 24.230' N - 26° 45.465' E) koordinat noktasını; güneyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 02.465' N - 26° 11.301' E) ile Kumkale Burnu Fenerini (40° 00.511' N - 26° 11.904' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-1),

g) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış, kurşun yakası olmayan veya ağırlık takılsa dahi takılan ağırlık yeterli olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (Ek-1),

l) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

m) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri (41° 14.126' N-29° 06.764' E) ile Anadolu Fenerini (41° 13.101' N-29° 09.173' E); güneyde Ahırkapı Feneri (41°00.739' N - 28° 59.126' E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.553' N - 29° 00.893' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-2),

o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (Ek-1),

p) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),

r) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (Ek-1),

ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel olarak belirtilen kara parçalarından deniz istikametinde her yöne olan uzaklığı,

t) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,

u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

ü) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

v) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

 

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 45 13.880' N - 36° 11 31.064' E), (36° 45 11.360' N -36° 11 21.927' E), (36° 44 39.862' N- 36° 11 20.658' E), (36° 44 04.083' N-36° 11 30.428' E), (36° 43 50.575' N-36° 11 07.947' E), (36° 43 23.919' N-36° 10 51.995' E), (36° 43 09.789' N-36° 11 51.852' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-1),

b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°50'55" N -36°0724" E), (36°50'55" N - 36°08'40" E), (36°51'54" N -36°07'24" E), (36°51'54"N - 36°08'40"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-2),

c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°52'08"N-35°55'06"E),(36°50'30"N-35°56'02" E), (36° 51'30"N - 35° 58'24"E), (36° 53'24"N - 35° 56'42"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50'24"N - 35° 53'48"E), (36° 50'06" N - 35° 54'36"E), (36° 49'42" N - 35° 54'12" E), (36°49' 26" N - 35° 53'54" E), (36° 50'00" N - 35° 53'00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),

d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36°46.134' N - 35°47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36°46.425 'N - 035°47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-3-5),

e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591'N - 35° 42.921'E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044'N - 35° 47.498'E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-3-6),

f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36°33.599' N - 34°14.959' E), (36°33.497' N -34°15.276' E), (36°34.069' N -34°15.875' E), (36°34.216 'N-34°15.545'E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-1),

g) Mersin İli, Taşucu ilçesinde Ağalar Bakım Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (36 17.579 N -33 50.825 E), (36 16.67 N -33 50.547 E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-4-2),

ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480'N - 33° 23.608'E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243'N - 33° 04.708'E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-4-3),

h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),

ı) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907'E),(36° 02.129' N - 32° 43.150'E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-5),

i) Antalya İli, Kaş İlçesinde;

1) Kekova Adası mevkiinde;

- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),

- (36° 10'32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (