Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29800

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/35)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (Ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere olarak adlandırılan suları,

c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanyasız olabilen, mapa ve tel bulunmayan, alttan büzülmeyen, büzmeye yarayacak herhangi bir düzeneği bulunmayan, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

e) Balık boyu: Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (Ek-1),

f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde Çankaya Burnu (40° 25.222' N - 26° 41.987' E) ile (40° 24.230' N - 26° 45.465' E) koordinat noktasını; güneyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 02.465' N - 26° 11.301' E) ile Kumkale Burnu Fenerini (40° 00.511' N - 26° 11.904' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-1),

g) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış, kurşun yakası olmayan veya ağırlık takılsa dahi takılan ağırlık yeterli olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (Ek-1),

l) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

m) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri (41° 14.126' N-29° 06.764' E) ile Anadolu Fenerini (41° 13.101' N-29° 09.173' E); güneyde Ahırkapı Feneri (41°00.739' N - 28° 59.126' E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.553' N - 29° 00.893' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-2),

o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (Ek-1),

p) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),

r) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (Ek-1),

ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel olarak belirtilen kara parçalarından deniz istikametinde her yöne olan uzaklığı,

t) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,

u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

ü) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

v) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

 

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 45 13.880' N - 36° 11 31.064' E), (36° 45 11.360' N -36° 11 21.927' E), (36° 44 39.862' N- 36° 11 20.658' E), (36° 44 04.083' N-36° 11 30.428' E), (36° 43 50.575' N-36° 11 07.947' E), (36° 43 23.919' N-36° 10 51.995' E), (36° 43 09.789' N-36° 11 51.852' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-1),

b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°50'55" N -36°0724" E), (36°50'55" N - 36°08'40" E), (36°51'54" N -36°07'24" E), (36°51'54"N - 36°08'40"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-2),

c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°52'08"N-35°55'06"E),(36°50'30"N-35°56'02" E), (36° 51'30"N - 35° 58'24"E), (36° 53'24"N - 35° 56'42"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50'24"N - 35° 53'48"E), (36° 50'06" N - 35° 54'36"E), (36° 49'42" N - 35° 54'12" E), (36°49' 26" N - 35° 53'54" E), (36° 50'00" N - 35° 53'00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),

d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36°46.134' N - 35°47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36°46.425 'N - 035°47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-3-5),

e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591'N - 35° 42.921'E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044'N - 35° 47.498'E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-3-6),

f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36°33.599' N - 34°14.959' E), (36°33.497' N -34°15.276' E), (36°34.069' N -34°15.875' E), (36°34.216 'N-34°15.545'E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-1),

g) Mersin İli, Taşucu ilçesinde Ağalar Bakım Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (36 17.579 N -33 50.825 E), (36 16.67 N -33 50.547 E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-4-2),

ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480'N - 33° 23.608'E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243'N - 33° 04.708'E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-4-3),

h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),

ı) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907'E),(36° 02.129' N - 32° 43.150'E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-5),

i) Antalya İli, Kaş İlçesinde;

1) Kekova Adası mevkiinde;

- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),

- (36° 10'32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-4),

4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-5),

5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-6),

6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-7),

j) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-6);

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’N - 29° 15.820’E) arasında kalan karasularımızda (Harita-7), 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

Ege Denizindeki yer yasakları

MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagününde (Harita-8-1),

b) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

c) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde (36° 48.937' N-28° 28.698' E), (36° 48.720' N-28° 28.691' E), (36° 47.040' N-28° 24.399' E), (36° 47.264' N-28° 24.376' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde, bu bölge içinde kalan alanda ikamet eden balıkçıların faaliyetleri için Muğla İl Müdürlüğü ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı arasında belirlenen esaslar dâhilinde tanınan istisnalar hariç olmak üzere (Harita-8-3),

ç) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancı Boğazın her iki tarafında; (36° 48.817'N - 28° 18.294'E),(36° 48.994'N - 28° 18.849' E), (36° 49.173'N - 28° 18.060’E 36° 49.304'N- 28° 18.768’E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-8-4),

d) Hisarönü Körfezinde;

1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36°46.361' N - 28°02.223'  E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2)

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

e) Gökova Körfezinde;

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815'  E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),

4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda Harita-10-4),

5) Akyaka’da;  (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda Harita-10-5),

6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-10-6),

f) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Gemitaşı (37° 09.088' N - 27°15.709' E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169' N - 27°12.834'E), Çavuşadası (37° 02.981' N - 27°12.228' E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-11-1),

g) Muğla ili, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası (Prasa Adası) (37°09.50' N - 27°23.66' E) ile Değirmen Koyu (37°15.80' N - 27°27.50' E) arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile (Harita-11-2),

ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 200 m’lik mesafe içinde (Harita-11-3),

h) Kuşadası Körfezinde;  Güvercinada (37° 51.835'N - 27° 14.789' E)  ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E)  güney doğusunda kalan alanda (Harita-11-4),

ı) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953' N -26° 46.566'E) ile Minaretaşı (38° 12.182'N- 26° 46.738'E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-12-1),

i) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38°19.437' N - 26°17.015' E) ile karşısındaki (38°19.706' N - 26° 17.752' E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-12-2),

j) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 37.478' E) ile (38° 31.903' N - 26° 37.689' E), (38° 31.347' N - 26° 37.689' E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347' N - 26° 37.481'E) birleştiren alanda (Harita-12-3),

k) İzmir Körfezi’nde, Uzunada Deniz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı Uzunada’nın kıyısından itibaren 500 metrelik mesafe içinde (Harita-12-4),

l) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38°27.55' N-027°05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38°24.35' N-027°04.30' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12-5),

m) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’N – 26° 54.277’E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-12-6),

n) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu(38°31.94'N-26°37.51'E) ile Eskifener Burnu (38°40.26' N-26°44.98' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-13),

o) İzmir İli, Foça İlçesinde (38° 39.942' N- 26° 44.114' E), (38° 39.099' N-26° 43.045' E), (38° 37.517' N-26° 43.100' E), (38° 36.536' N-26° 44.311' E), (38° 36.570' N-26° 46.464' E), (38° 36.876' N-26° 47.162' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan Amfibi Görev Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde (Harita-14-1),

ö) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602'N - 26°44.435'E) ile (38°44.533'N - 26°40.883'E), (38° 39.616' N - 26°39.996' E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326'N -26°43.370'E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-14-2),

p) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-14-3),

r) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), (39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-15),

s) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-16),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540' N - 26°38.428' E), (39° 19.138' N - 26°38.591' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerle yapılacak avcılık hariç olmak üzere, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-17) 

Marmara Denizi’ndeki yer yasakları

MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kompleksi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 11.817' N-26° 25.343' E), (40° 09.422' N-26° 24.550' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-18-1),

b) Çanakkale ili Biga ilçesinde; İÇDAŞ limanında (40° 24.688 N - 27° 02.317' E), (40° 23.909' N-27° 02.561' E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile mendirek arasında kalan alanda (Harita-18-2),

c) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32' 50" N - 27° 16' 00" E) koordinat noktasında (Harita-19-1),

ç) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19' 38"N - 27° 38' 00"E) ile Denizkent (40°18' 15"N - 27° 30' 45" E) arasında kalan alanda 3 mil içerisinde, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında (Harita-19-2),

d) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnu (40° 23.497' N - 27° 48.536' E), (40° 23.073' N - 27° 48.533' E) koordinat noktası, Seyitgazi Burnu (40° 23.091' N - 27° 48.121' E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655' N - 27° 47.425' E), Zeytin adası güney burnu (40° 23.653' N - 27° 47.273' E) ve liman mendireğini (40° 23.710' N - 27° 47.275' E) birleştiren hat ile sahil şeridi arasında kalan alanda (Harita-19-3),

e) Bursa İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 37' 00"N - 28° 27' 00" E), (40° 37' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 27' 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-19-4),

f) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502'N - 29° 14.877'E), (40° 39.969' N-29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-20-1),

g) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40°44.465' N - 29° 30.894' E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40°41.682' N - 29°37.138' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-20-2)

ğ) İzmit Körfezinde;

1) Dilburnu D/G İstasyon Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 44.340' N – 29° 30.717' E), (40° 44.587' N – 29° 30.798' E), (40° 44.567' N – 29° 31.714' E), (40° 44.145' N – 29° 31.726' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-3),

2) Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 42.509' N – 29° 42.455' E), (40° 42.764' N – 29° 42.448' E), (40° 42.902' N – 29° 42.880' E), (40° 42.880' N – 29° 43.838' E), (40° 42.727' N – 29° 43.831' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-4),

3) Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 43.639' N -29° 47.946' E), (40° 43.327' N -29° 49.813' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 750 metrelik mesafe içinde (Harita-20-5)

4) Başiskele Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 43.017' N -29° 55.523' E), (40° 43.163' N -29° 55.427' E), (40° 43.470' N -29° 56.067' E), (40° 43.209' N -29° 56.225' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-20-6),

h) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilindeki (40° 57.684' N - 29° 04.327' E)  koordinat noktası, Kınalıada’nın kuzeybatısındaki (40° 53.526' N - 29° 01.014' E)  koordinat noktası, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931' N - 29° 07.368' E) koordinat noktası, Sedef Adasının doğu ucundaki  (40° 50.892' N - 29° 09.006' E) koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078' N - 29° 09.456' E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda uzatma, çapari ve olta dışında her türlü istihsal vasıtasıyla (Harita-21),

ı) İstanbul Boğazında;

1) Umuryeri Kompleksi Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 09.676' N - 29° 04.368' E), (41° 08.513' N -29° 04.326' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-22-1),

2) İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 10.467' N -29° 05.268' E) , (41° 10.468' N - 29° 05.209' E), (41° 10.642' N -29° 05.175' E), (41° 10.709' N - 29° 05.188' E), (41° 10.735' N -29° 05.221' E), (41° 10.761' N -29° 05.322' E), (41° 10.735' N -29° 05.336' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-22-2),

3) SAT Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 11.548' N -29° 07.136' E), (41° 11.190' N -29° 06.952' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-22-3),

i) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312'N - 28° 54.476'E), (41° 01.084' N - 28° 54.309' E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862'N - 28° 56.582' E), (41° 03.892' N - 28° 56.919' E) kadar olan alanda (Harita-23-1),

j) Ambarlı Limanında, (40° 58.380' N - 28° 42.619' E) ile (40° 57.445' N - 28° 40.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-23-2)

k) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396' N-28° 11.445' E), (41° 03.010 'N -28°11.368' E), (41° 03.006' N -28° 12.042' E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-3),

l) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi’nde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58' 00" N - 27° 58' 06" E), (40° 58' 00" N - 28° 00' 24" E), (41° 01' 50" N - 28° 00' 24" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-4),

m) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu  (40° 57.176' N-27° 29.517' E), (40° 56.484' N -27 30.751' E), (40° 56.274' N-27° 30.604'  E), (40° 56.935' N -27° 29.432' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-5),

n) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafik ayırım şeridinde,

su ürünleri avcılığı yasaktır.

Karadeniz’deki yer yasakları

MADDE 7 - (1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bulgaristan sınırındaki Mutludere’nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58' 48" N-28° 01' 36" E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-24-1),

b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149' N - 29° 15.348' E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’N - 29° 02.319’E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-24-2),

c) İstanbul İlinde Riva Deresinin denize döküldüğü yerin batısında kalan SAS Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 13.294' N - 29° 12.035' E), (41° 13.497' N - 29° 11.894' E), (41° 13.483' N - 29° 12.881' E), (41° 13.398' N - 29° 12.923' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-25),

ç) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05' 78" N - 31° 11' 50" E), (41° 07' 50" N - 31° 11' 40" E), (41° 08' 58" N -31° 10' 20" E), (41° 08' 80" N - 31° 08' 60" E), (41° 08' 90" N - 31° 06' 70" E), (41° 10' 00" N - 31° 05' 00" E), (41° 11' 00" N -31° 06' 70" E), (41° 10' 90" N - 31° 08' 60" E), (41° 10' 40" N - 31° 11' 40" E), (41° 11' 05" N - 31° 13'80" E), (41° 09' 30" N - 31° 13' 50"E), (41°07' 50" N-31°14' 00" E), (41° 06' 10" N - 31° 14' 10"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-26),

d) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265'N- 36° 23.054'E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N - 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-27),

e) Trabzon ili, Yomra İlçesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu bölgede (40° 58.119' N - 39° 50.497' E), (40° 58.424' N – 39 51.043' E), (40° 58.375' N - 39° 51.106' E), (40° 58.069' N - 39° 50.564' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-28-1),

f) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823' N - 40° 10.500' E) ile Kastel Deresi (40°54.764' N - 40°09.158' E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-28-2),