Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27812

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

 

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2010-14/1/2011 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) Sıra No'lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2011 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

 

 

2- Bu uygulamaya 15/1/2011 tarihinde başlanacaktır.

 

3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

 

4- Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

Sayfa