Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27617

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2010/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

3 - Pasaportlar

50,00 TL.

   

Tebliğ olunur.

 

Sayfa