Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 11.09.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28408

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ekli Cetvel'de gösterilmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

Sayfa

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

 

 

 

SIRA NO

BİRİMİ / UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    1

MÜSTEŞARLIK

  

Müsteşar

Bakan

-

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Müsteşarlık Personeli

Müsteşar

-

Müsteşar Yardımcılığı Personeli

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

İç Denetçi

Müsteşar

-

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

  

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

Şube Müdürü, Uzman

Özel Kalem Müdürü

-

Diğer Personel

Şube Müdürü

Özel Kalem Müdürü

3

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

-

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

-

Diğer Personel

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

  

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

5

GENEL MÜDÜRLÜKLER

 

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Gençlik ve Spor Uzmanı, Gençlik ve

Spor Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü

 

Daire Başkanı

 

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

6

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

  

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Gençlik ve Spor Uzmanı, Gençlik ve Spor

Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Sivil

Savunma Uzmanı

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

 

Sayfa