Yazdır 
RESMİ GAZETE'NİN SURETİ NEŞİR VE MUAMELATININ TARZI İCRASINA DAİR YÖNETMELİK