Yazdır 
SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA,BANKALAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN.