Yazdır 
442 SAYILI KÖY KANUNUNUN 20 NCİ VE 30 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN