Yazdır 
ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDİRİYETİ TEŞKİLAT VE VEZAİFİNE DAİR 1351 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN.