Yazdır 
İHTİYACATI UMUMİYE İÇİN CELB OLUNACAK MADENİ BORULARIN GÜMRÜK RESMİNDEN MUAFİYETİ HAKKINDAKİ 16/4/1339 TARİHLİ KANUNA MÜZEYYEL KANUN.