Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

12.02.2016 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Azerbaycan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 5/1/2015 Tarihli ve 2015/7203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
11/11/2015 Tarihinde Artvin İli, Borçka ve Murgul İlçelerinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Felaketi Nedeniyle İşleri Zarar Gören ve Anılan İlçelerde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar
Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/2947 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/4188 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/5973 Başvuru Numaralı Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/1)