Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Tüzükler
Cumhurbaşkanı Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım

 Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar  Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

 

Not : 1/1/2017 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına Mevzuat Bilgi Sisteminden erişim sağlanmıştır.  

 
19.07.2018 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar
Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
Millî Savunma Bakanlığının 18/07/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Komisyon Kararı
Millî Savunma Bakanlığının 18/07/2018 Tarihli ve 2018/2 Sayılı Komisyon Kararı
Anayasa Mahkemesinin 11/6/2018 Tarihli ve 2015/161 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 11/6/2018 Tarihli ve 2015/19400 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 12/6/2018 Tarihli ve 2015/12755 Başvuru Numaralı Kararı
Resmi Gazete