Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

05.12.2016 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul?TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’ye, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret?Bakanı Bülent?TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Enerji ve Tabii Kaynaklar?Bakanlığına, Aile ve Sosyal?Politikalar?Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel?EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Kültür ve Turizm?Bakanlığına, Milli Eğitim?Bakanı İsmet?YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği