Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Bakanlar Kurulu Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar  Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

 

Not : 1/1/2017 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına Mevzuat Bilgi Sisteminden erişim sağlanmıştır.  

 
26.09.2017 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Bolu İli, Merkez İlçesi, Tekkedere Köy Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin Tekke Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Sebebiyle Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye Yükseltilmesi Hakkında Karar
Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkında Karar
2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/09/2017 Tarihli ve 2017/89 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/141, K: 2017/123 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/48, K: 2017/129 Sayılı Kararı
Resmi Gazete