Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.

 

 

YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

16.04.2014 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Personeli Alımı İlanları ile İlgili 2014/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Geri Kabul Anlaşması ile İlgili 2014/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/14 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/15 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/16 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/19 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/20 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/21 Sayılı Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/4/2014 Tarihli ve 5806 Sayılı Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/4/2014 Tarihli ve 5807 Sayılı Kararı