Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.

 

 

YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

20.04.2014 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
“380 kV İspir-Bağıştaş Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“154 kV Çiçektepe Trafo Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Erzincan İlinde Tesis Edilecek Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“154 kV Seyhan-Ceyhan 2-Osmaniye Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Giresun İlinde Tesis edilecek Paşalı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“380 kV Lapseki 2-Sütlüce 2 Denizaltı Kablosu Interfaceleri Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Bingöl İlinde Tesis Edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“380 kV Kurşunlu-Bağlum-Sincan Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“380 kV Uzundere-Aliağa Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
“154 kV Burdur-Keçiborlu Enerji İletim Hattının 49/9-63 Numaralı Direkleri Arası Deplasman Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Elazığ ve Bingöl İllerinde Tesis Edilecek Beyhan-I Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Sınırları İçerisinde ilan Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Gönen Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Antalya İlinde Tesis Edilecek Dereköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği