Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

Mevzuatımızın güncel, sade ve anlaşılır olması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar  

 

Yapılan çalışmaları görmek için tıklayınız.

 
YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

04.03.2015 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Sivas İli İmranlı İlçesi Çandır Köyünün Aynı İlin Zara İlçesine Bağlanması Hakkında Karar
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 42) Parasal Sınırlar ve Oranlar
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/77, K: 2014/4 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/76, K: 2014/142 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/154, K: 2014/159 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/94, K: 2014/160 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/35, K: 2014/173 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 24/11/2014 Tarihli ve E: 2014/178, K: 2014/178 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/181, K: 2014/179 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/99, K: 2014/181 Sayılı Kararı